Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Färdvägar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I alla tider har människan varit på väg. Hon har tagit sig till olika platser för att bedriva handel, jakt eller fiske, bruka sin åker, begrava
sina döda, besöka sin granne, mala sin säd eller gå i kyrkan.

Många nutida vägar användes redan under förhistorisk tid.

Kontakt