Färdvägar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

I alla tider har människan varit på väg. Hon har tagit sig till olika platser för att bedriva handel, jakt eller fiske, bruka sin åker, begrava
sina döda, besöka sin granne, mala sin säd eller gå i kyrkan.

Många nutida vägar användes redan under förhistorisk tid.

Kontakt