Exempel på kontroll,tillsyn och ingripande

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 4

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder samt råd och stöd i nämndens tillsynsarbete. Målet är att stötta kommunerna så att deras arbete kan fungera på ett så enhetligt, effektivt och rättssäkert sätt som möjligt.

Exempelblad på hur du fyller i din ansökan hittar du nedan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping