Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag att söka för att uppnå miljömålen

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Målet med denna sammanställning är att underlätta för kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

Sammanställningen ska ge övergripande information och
är inte heltäckande. Mer information om de olika bidragen får du hos respektive
myndighet. I denna sammanställning lyfts endast de stöd som har en tydlig koppling till miljöåtgärder.

Det kan finnas andra stöd som indirekt har positiva miljöeffekter. Denna sammanställning uppdateras en gång om året och den senaste finns alltid på
Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt

Miljömålssekretariatet