2021:19 Hållbara transporter för företag

Om publikationen

Löpnummer:
2021-19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av 2021:19 Hållbara transporter för företag

Denna rapport beskriver genomförande och resultat av länsstyrelsen i Jönköpings läns projekt Bridging the Gap – för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län. Projektets syfte har varit att minska gapet mellan klimatmålen och mängden utsläpp genom att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn. I projektet har företag verksamma i Jönköpings läns klimatråd erhållit coachning för att genomföra insatser och åtgärder för att minska på växthusgasutsläppen och energianvändningen i sina transporter och på sikt göra dessa mer hållbara.

Under projektets genomförande har flertalet av företagen minskat sina utsläpp, ställt om till mer förnybara drivmedel samt till viss mån ökat cyklandet. Alla deltagande företag har fått stärkta förutsättningar att kunna arbeta vidare för att minska utsläppen och göra sina transporter mer hållbara.

Projektet har sammanställt erfarenheterna från företagen i en arbetsmodell, Guide – hållbara transporter för företag, som kan användas av alla typer av organisationer.

Guiden bygger på erfarenheterna framtagna i under projektets aktiviteter och coachning men även andra erfarenheter inom området hållbara transporter. I guiden finns tips och råd hur organisationer strategiskt kan arbeta med godstransporter, tjänsteresor, arbetspendling och besöksresor. Guiden har spridits regionalt och nationellt till flertalet organisationer och projekt som kan använda guiden i sin verksamhet. Guiden kommer även att implementeras i Klimatrådet och används i genomförandet av Länsstyrelsens uppdrag för att främja fossilfria transporter.

Kontakt