2021:17 Tillsynsvägledningsplan 2021-2023

Om publikationen

Löpnummer:
2021:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av 2021:17 Tillsynsvägledningsplan 2021-2023

Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljösamverkan.

Den här tillsynsvägledningsplanen tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Länsstyrelsen planerar för under åren 2021–2023. Planen utgår från Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2021. Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.

Kontakt