2021:07 Försök med sådd och plantering av mosippa på Hökensås 2009-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild för rapporten - Försök med sådd och plantering av mosippa på Hökensås 2009-2020

Mosippan har under lång tid följts upp av floraintresserade privatpersoner och föreningar. Under senare tid har bland annat Floraväktarna bidragit med värdefulla uppgifter. I Habo finns säkra uppgifter på växtplatser från 1985 och framåt. Precis som i övriga delar av landet syns en kraftig nedgång sedan dess, både vad gäller antalet växtplatser och antalet individer per växtplats.

Då Hökensås är ett känt starkt fäste för mosippan i Jönköpings län och Tord Ferm har haft intresse och kunskap att arbeta med mosippan har Länsstyrelsen och Tord sedan 2009 på olika sätt arbetat aktivt med sådd och plantering. Att utveckla fungerande metoder har varit en tidskrävande men viktig del i arbetet. Då Hökensås är ett naturreservat och eftersom mosippan är en ÅGP-art har Länsstyrelsen haft möjlighet att ersätta Tord ekonomiskt för en del av det stora arbete han har gjort för att etablera mosippan. Syftet med denna rapport är att sammanfatta våra erfarenheter av metodutveckling och resultat för mosippan på Hökensås under de senaste tio åren.

Många av de växtplatser som finns på Hökensås idag verkar ha uppkommit på platser där försvaret under en stor militärövning under 1940-talet grävde skyttegropar. Den frilagda mineraljord som då skapades verkar ha varit gynnsam för mosippan att etablera sig i. Tord berättar att hans mor under 50-talet plockade stora buketter med mosippor som såldes på marknaden i Jönköping.

I maj 2016 genomfördes en naturvårdsbränning på Hökensås. Inom detta område har sedan dess genomförts flera framgångsrika försök med etablering av mosippa.

Kontakt