2021:04 Nätprovfiske i Försjön 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2021:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild för rapporten 2021:04 Nätprovfiske i Försjön 2019

Försjön är utpekad som Natura 2000-område enligt EU:s art- och habitatdirektiv samt klassat som nationellt särskilt värdefullt vatten för natur. Sjön har även bedömts ha ett mycket högt naturvärde enligt System Aqua. Sjön provfiskades inom provfiskeprogrammet fisk i värdefulla vatten. Syftet med provfisket 2019 var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen. Provfisket ska även ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med fiskevården. Det standardiserade nät-provfisket finansierades av Eksjö kommun, Eksjö Energi, Movänta fiskevårdsområdes-förening samt Länsstyrelsen i Jönköpings län. Fältarbetet utfördes under tre nätter mellan den 12 och 15 augusti 2019 av personal från Länsstyrelsen med hjälp av medlemmar ur fiskevårdsområdesföreningen.

Kontakt