2021:03 Nätprovfiske i Jönköpings län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2021:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
197
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild för rapporten 2021:03 Nätprovfiske i Jönköpings län

I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från 17 sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2018. Syftet med provfiskena har i de flesta fall varit kalkeffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försvagats. Två sjöar (Ingarpasjön och Lilla Nätaren) var så kallade uppdragssjöar. Resultatet kommer även ligga till grund för bedömning av ekologisk status inom vattenförvaltningen. Provfisket kan också ligga till grund för fiskerättsägarnas fort-satta arbete med fiskevården.


Kontakt