2021:02 Nätprovfiske i Jönköpings län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2021:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 179

Publikationstyp: Rapport

Omslaget för rapporten 2021:02 Nätprovfiske i Jönköpings län 2017

I den här rapporten redovisas och utvärderas resultaten från 17 sjöar som nätprovfiskades av Länsstyrelsen i Jönköpings län sommaren 2017. Syftet med provfiskena har i de flesta fall varit kalkeffektuppföljning. Syftet kan också vara uppföljning av biologisk återställning i form av mörtutsättningar i sjöar som varit så försurade att mörtbestånden slagits ut eller kraftigt försva-gats. Barnarpasjön provfiskades på uppdrag av Jönköpings kommun. Resultatet kommer även ligga till grund för bedömning av resultatet av muddring av sedimenten. Provfiske är gjort innan och efter för att se om muddringen haft någon påverkan.


Kontakt