Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020 års kartläggning om insatser och utmaningar för demokratin

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild för 2020 års kartläggning om insatser och utmaningar för demokratin

Bakgrunden till denna rapport är ett kartläggningsuppdrag som formulerades i 2020 års juniändringar i regleringsbrevet till länsstyrelserna. I det uppdraget ger regeringen Länsstyrelsen i Jönköpings län uppgiften att kartlägga och redovisa länsstyrelsernas pågående eller planerade insatser och uppfattningar om utmaningar på demokratiområdet med anledning av 100-årsjubiléet för svensk demokrati.

Kontakt