2020 års kartläggning om insatser och utmaningar för demokratin

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild för 2020 års kartläggning om insatser och utmaningar för demokratin

Bakgrunden till denna rapport är ett kartläggningsuppdrag som formulerades i 2020 års juniändringar i regleringsbrevet till länsstyrelserna. I det uppdraget ger regeringen Länsstyrelsen i Jönköpings län uppgiften att kartlägga och redovisa länsstyrelsernas pågående eller planerade insatser och uppfattningar om utmaningar på demokratiområdet med anledning av 100-årsjubiléet för svensk demokrati.

Kontakt