Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 150

Publikationstyp: Rapport

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet, som gäller under programperioden 2014 - 2020, syftar till att tillsammans med de övriga strukturfonderna bidra till att uppnå målen för EU-2020 strategin: En smart och hållbar tillväxt för alla med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Handlingsplanen är ett styrdokument som bland annat beskriver målen som ska uppnås under programperioden, Jönköpings läns prioriteringar och urvalskriterier samt en kommunikationsplan.

Kontakt