Förvetet Nr 4 2020

Om publikationen

Löpnummer: Nummer 4 2020

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 32

Publikationstyp: Tidning

Omslagsbild av Förvetet nummer 4 2020

Tidskriften Förvetet ges ut fyra gånger per år och riktar sig till lantbrukare och företagare i Jönköpings län.

I nummer 4 2020 av Förvetet kan du bland annat läsa om hur Anja började tillverka ostkaka i liten skala. Även om ostkaka är en viktig stomme i Anjas gårdsmejeri idag så tar nya produkter mer och mer mark.

Vidare läser du om vilka livsmiljöer som är värdefulla i jordbrukslandskapet, om hur du får levande skogar med hyggesfritt skogbruk, om näturnära jobb, om grön infrastruktur och mycket mer.

Trevlig läsning!


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping