2020:21 Solabborre i Bergadammen

Om publikationen

Löpnummer:
2020:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild av rapport 2020:21 Solabborre i Bergadammen

Fynd av främmande fiskarter har blivit allt vanligare de senaste åren, så även i Jönköpings län, dock utan etablering av arter som bedömts som invasiva (med undantag för signalkräfta). När en reproducerande population av solabborre (Lepomis gibbosus) konstaterades i Bergadammen utanför Gränna blev det starten på den första utrotningsinsatsen av en fiskart i Jönköpings län.

Solabborre var för tillfället inte upptagen på EU:s lista över invasiva arter av unionsbetydelse utan fanns endast på förslagslistan över ytterligare arter. Det bedömdes ändå motiverat att försöka få bort arten för att förhindra ytterligare spridning till andra vatten.

De rekordvarma och extremt torra förhållandena 2018 gjorde att torrläggning av dammen bedömdes som en lämplig åtgärd för att bli av med solabborren. Efter diverse svårigheter med att få dammen tom på vatten och behandling med ammoniak genomförts som slutlig åtgärd, bedömdes solabborren vara utrotad från Bergadammen.

Efter uppföljande dykinventeringar 2019 och 2020 har fortfarande inga solabborrar påträffats efter åtgärden.

Kontakt