2020:16 Narkotikkartläggning Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag av rapport 2020:16 Narkotikakartläggning Jönköpings län

Under 2000-talet har narkotikaanvändningen i Sverige varit mer omfattande än tidigare, något som såväl frågeundersökningar som olika statistiska indikatorer visar. Tillgängliga data pekar också på att narkotikatillgången ökat regionalt. Under senaste året har tjänstepersoner från flertalet kommuner i Jönköpings län rapporterat en attitydförändring kring cannabis bland barn och ungdomar. Kommunernas öppenvård rapporterar dessutom fler kontakter med ungdomar med narkotikamissbruk. Det är idag svårt att få en samlad bild av narkotikasituationen bland barn, unga och unga vuxna i länet och befolkningsundersökningarna är bristfälliga, ofta på grund av små urval. Därmed finns ett behov av att på regional nivå sammanställa en nulägesbild vad gäller narkotikabruk bland barn och unga och unga vuxna (13 - 29 år).

Kontakt