2020:07 Tillsynsvägledningsplan 2020-2022

Om publikationen

Löpnummer:
2020:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
2020:07 Tillsynsvägledningsplan 2020-2022

Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljösamverkan.

Den här tillsynsvägledningsplanen tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Länsstyrelsen planerar för under åren 2020–2022. Planen utgår från Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2020. Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.

Kontakt