2020:05 Sevesotillsynsplan för Jönköpings län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
2020:05 Sevesotillsynsplan för Jönköpings län 2020

I lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) anges att länsstyrelserna ska besluta om en tillsynsplan för de verksamheter som omfattas av lagen.

Sevesotillsynsplanen är framtagen av miljöskyddsenheten på Samhällsavdelningen. I den här tillsynsplanen redovisar Länsstyrelsen vilka insatser och prioriteringar som, utifrån tillgängliga medel, planeras för att tillsynen ska bli så effektiv som möjligt under år 2020. Sevesotillsynsplanen anger också rutiner för hur tillsynen ska bedrivas vid oförutsedda händelser.

Kontakt