2020:03 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer:
2020:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
2020:03 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten. Föreliggande behovsutredning omfattar tillsyn också inom följande områden:

  • Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)
  • Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Behovsutredningen bygger på en nationell modell framarbetad av Miljösamverkan Sverige.

Kontakt