Förvetet Nr 4 2019

Om publikationen

Löpnummer: 4/2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 28

Publikationstyp: Tidning

Omslag av tidskriften Förvetet nummer 4 2019

Tidskriften Förvetet ges ut fyra gånger per år och riktar sig till lantbrukare och företagare i Jönköpings län.

I årets fjärde och sista nummer kan du bland annat läsa om hur landsbygden kan bidra i länets omställning för att begränsa vår klimatpåverkan. Vidare läser du om utbetalningar av jordbrukarstöden, hur vi ska skydda antibiotikan, humleodling, vildsvin, stöden i Landsbygdsprogrammet och om den osannolika historien om Saga och svärdet.

Trevlig läsning!

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping