Förvetet Nr 2 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 17

Publikationstyp: Tidning

Framsida Förvetet Nr 2 2019

I det här numret av Förvetet får du följa med till Linneryds gård i mitten av Jönköpings län. Här blomstrar svensk historia, Såväl byggnader som skog och åkermark vårdas med omsorg för att bevara det gamla. Du får också läsa om populära kurser i exempelvis lieslåtter. Sen frågar vi också hur en övergödd sjö kan vara en resurs för jordbruket. Läs om det spännande projektet som Länsstyrelsen är med i tillsammans med Aneby kommun och Havs-och Vattenmyndigheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping