2019:23 Samutbildning och övning av frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Samutbildning och övning av frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län

FAK i Jönköpings län har tecknat en överenskommelse med aktörerna i krishanteringssystemet i Jönköpings län, F-samverkan, avseende stöd med frivilliga förstärkningsresurser till länets 13 kommuner samt Ydre kommun, Polismyndigheten, Region Jönköpings län, Försvarsmakten och Länsstyrelsen med överenskommen utbildad, övad personal och materiel.

Kontakt