2019:23 Samutbildning och övning av frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Framsida Samutbildning och övning av frivilliga förstärkningsresurser i Jönköpings län

FAK i Jönköpings län har tecknat en överenskommelse med aktörerna i krishanteringssystemet i Jönköpings län, F-samverkan, avseende stöd med frivilliga förstärkningsresurser till länets 13 kommuner samt Ydre kommun, Polismyndigheten, Region Jönköpings län, Försvarsmakten och Länsstyrelsen med överenskommen utbildad, övad personal och materiel.

Kontakt