Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2019:22 På tal om statistik och mänskliga rättigheter

Om publikationen

Löpnummer:
2019:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Framsida På tal om statistik och mänskliga rättigheter

Internationella konventioner om mänskliga rättigheter har en betydelsefull plats i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

Konventionernas bestämmelser och den granskning som Förenta nationerna (FN) utför ska vägleda svenska myndigheter i utvecklingen mot ett samordnat och systematiskt arbete i offentlig verksamhet.

Länsstyrelserna är några av de myndigheter som berörs av regeringens strategi. Genom
ett särskilt uppdrag att samordna och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter ska vi
förankra det rättighetsbaserade arbetssättet i våra organisationer, sammanställa regionala lägesbilder och bidra till kunskapsspridning om efterlevnaden av de internationella konventionerna på regionala och lokala nivåer.

Utan nyanserade lägesbilder och insatser för de mänskliga rättigheterna är risken stor att andra utvecklingsresultat går förlorade. Därför lämnar rapporten ett viktigt bidrag i ett betydelsefullt skede av arbetet för en hållbar utveckling.

Kontakt