2019:17 Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 2030

Om publikationen

Löpnummer:
2019:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
2019-17 Regional livsmedelstrategi för Jönköpings län 2030

I Jönköpings län har vi goda förutsättningar för att både kunna äta och producera hållbar och regional mat. Trots det är Sveriges självförsörjningsgrad lägst i Europa samtidigt som den globala livsmedelsproduktionen måste öka med 60 procent till år 2050 för att alla ska kunna äta sig mätta.

Därför har vi i Jönköpings län tagit fram en regional livsmedelsstrategi med syfte att öka och bredda matproduktionen. Målet är att länets livsmedelsföretagare genom ökad konkurrenskraft och bättre affärssystem ska kunna bidra till ökad produktion för både inhemsk konsumtion och export av svenska livsmedel. Allt detta på ett långsiktigt hållbart sätt inom ramen för Agenda 2030.

Vår regionala livsmedelsstrategi är framtagen i samverkan med många aktörer – LRF, Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Elmia, Jönköpings kommun, Jönköping University, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län – och i dialog med länets kommuner, företagare och regionala livsmedelsaktörer. Det är vi tillsammans som ska göra verklighet av strategin.

Förhoppningen är att strategin ska bidra till att sysselsättningen och kompetensen inom branschen ökar samtidigt som miljömålen nås.

För att lyckas med det har vi valt att fokusera på fem olika områden: produktion, innovation, göra affärer, attityder och självförsörjningsgrad.

Jönköpings län har en lång historia av att producera livsmedel och vi är övertygade om att den regionala matproduktionen är en framtidsbransch!

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping