2019:09 Kartläggning av socialt viktiga naturområden

Om publikationen

Löpnummer:
2019:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Framsida-2019-09-Kartläggning-av-socialt-viktiga-naturområden

Som en av åtgärderna i Grön handlingsplan, en del av Smålands skogsstrategi och ett första
steg i det viktiga arbetet för att underlätta människors vistelse i naturen, har det genom
detta projekt påbörjats en kartläggning av socialt viktiga naturområden. Först ut i länet är
Unescos Biosfärområde Östra Vätterbranterna som är en samverkansorganisation med
uppgift att vara modellområde för hållbar utveckling. Bland annat därför ansågs biosfärområdet
vara lämpligt pilotområde för uppstarten av arbetet med kartläggning av friluftslivet i
länet. Det är välkänt att biosfärområdet har en särställning vad gäller höga naturvärden.
Mindre känt är att det finns en hel del hotspots även när det gäller naturområden med socialt
höga värden. Till exempel är Visingsö klassat som riksintresse för friluftsliv. Ett syfte
med projektet är alltså att synliggöra friluftslivsvärdena i Biosfärområde Östra Vätterbranterna.
Platser med socialt höga värden är i detta sammanhang framför allt platser viktiga för
människors friluftsliv. Dessa innefattar såväl vardagliga ställen för hundpromenader, cykelrundan
efter jobbet, spontana lekplatser i skogen som viktiga besöksmål för naturturism,
fritidsfiske och vandringsleder.

Kontakt