2019:07 Tillsynsvägledningsplan 2019-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2019:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Tillsynsvägledningsplan 2019-2021

Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning
som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljösamverkan.

Den här tillsynsvägledningsplanen tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Länsstyrelsen
planerar för under åren 2019-2021. Planen utgår från Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2019.

Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.

Kontakt