2019:06 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2019-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2019:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Framsida Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2019-2020

Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad
utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten. Föreliggande behovsutredning
omfattar tillsyn också inom följande områden:


- Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (Seveso)
- Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster


Behovsutredningen bygger på en nationell modell framarbetad av Miljösamverkan Sverige.

Kontakt