2019:04 Regional lägesrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2019:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
2019:04 Regional lägesrapport

Länsstyrelsen i Jönköpings län fick under 2018 uppdraget att genomföra en regional lägesrapport. Lägesrapporten ska följa utvecklingen av insatser enligt den nationella strategin att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor för perioden 2017–2018. I lägesrapporten ingår indikatorer som följer utvecklingen, en matris av verksamheter som riktar sig till strategins målgrupper, samt intervjuer med berörda aktörer i länet.

Kontakt