Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2019:01 En aktuell översiktsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2019:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
2019:01 En aktuell översiktsplan

Länsstyrelsen har olika roller i kommunens översiktsplanearbete; att ta till vara och samordna statliga intressen, verka för att mellankommunala frågor samordnas, tillhandahålla planeringsunderlag samt ge råd om allmänna intressen. I detta ingår att lämna en sammanfattande redogörelse av statliga och mellankommunala intressen en gång per mandatperiod.

Denna rapport utgör en sammanfattande redogörelse av statliga och mellankommunala intressen men innehåller även råd om sådana allmänna intressen som berör mark- och vattenanvändning. Rapporten kompletterar Boverkets vägledning om översiktsplanering. Länsstyrelsen har valt att göra en länsgemensam redogörelse av de statliga och mellankommunala intressena. Kommunen kan utöver det begära en kompletterande kommunspecifik redogörelse.

I samband med rapporten genomförde Länsstyrelsen ett antal analyser utifrån information kopplad till geografiska platser, GIS-analyser (Geografiskt informationssystem). Resultatet från dessa samt underliggande analysdata finns presenterade i en kartberättelse "En aktuell översiktsplan -Strukturanalyser"

En aktuell översiktsplan -Strukturanalyser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt