Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2018 - kortversion

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 501-4790-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2018 - kortversion

Varje år genomförs en mängd åtgärder, som på olika sätt bidrar till länets miljömålsarbete. I den här broschyren vill vi ge dig en inblick i vad som skett i det regionala arbetet med Sveriges miljömål under år 2018. Miljömålsarbetet är omfattande därför beskrivs endast ett urval av årets alla åtgärder i broschyren. För dig som vill läsa mer rekommenderar vi rapporten ”Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2018”.

Miljömålen i Jönköpings län - uppföljning 2018

Kontakt