Biotopskydd i detaljplan

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Det är viktigt att tidigt i planprocessen ta reda på hur naturmiljön påverkas och om den kan integreras i det kommande planområdet. Det finns inget hinder mot att anta en detaljplan som berör ett biotopskyddsområde men det krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att genomföra planen.

Därför bör det redan i samrådsskedet i planbeskrivningen redovisas eventuella biotopskyddsområden, hur de påverkas och vilka särskilda skäl som finns för dispens. Det är även viktigt att det görs en redovisning av vilka kompensationsåtgärder som kan göras för att kompensera för de värden som går förlorade när biotopskyddsområdet påverkas.


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping