2018:34 Vattenkvalitet i skogsbäckar 1999-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2018:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

En analys av tidstrender i brukade och obrukade avrinningsområden i sydvästra Sverige.

Inom Länsstyrelsernas gemensamma delprogram ”Vattenkvalitet i skogsbäckar” analyseras vattenkemi i skogsbäckar i 3 län. Det pågår en återhämtning från försurning i ytvatten i nio av de tio områden i sydvästra Sverige, med 18-åriga tidsserier, som ingår i denna studie. Ingen skillnad i trender kunde dock påvisas mellan brukade och obrukade områden.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping