2018:31 Två år av kunskapsspridning

Om publikationen

Löpnummer: 2018:31

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Två års konskapsskapande framsida

Detta projekt har möjliggjorts tack vare förankring i Klimatrådet i Jönköpings län, stort engagemang
från solelsinstallatörer, energibolag, yrkeshögskolor i länet, samt alla 60 offentliga och privata organisationer i Klimatrådet och dess arbetsgrupper. Projektledaren vill också passa på att lyfta fram alla värdefulla samtal med privatpersoner och företag i länet, inte minst under länets två Solsafarin, och att projektet fick utrymme och lyftes fram som ett gott exempel hos Fossilfritt Sverige.

Projektet är en samfinansiering mellan länsstyrelsen i Jönköpings län och Energimyndigheten.
Projektägare var länsstyrelsen och som referensgrupp i projektet har Klimatrådet i Jönköpings läns två fokusgrupper använts, fokusgrupperna Transporter och planering samt Förnybar energi, jord- och skogsbruk.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping