2018:31 Två år av kunskapsspridning

Om publikationen

Löpnummer:
2018:31
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Två års konskapsskapande framsida

Detta projekt har möjliggjorts tack vare förankring i Klimatrådet i Jönköpings län, stort engagemang
från solelsinstallatörer, energibolag, yrkeshögskolor i länet, samt alla 60 offentliga och privata organisationer i Klimatrådet och dess arbetsgrupper. Projektledaren vill också passa på att lyfta fram alla värdefulla samtal med privatpersoner och företag i länet, inte minst under länets två Solsafarin, och att projektet fick utrymme och lyftes fram som ett gott exempel hos Fossilfritt Sverige.

Projektet är en samfinansiering mellan länsstyrelsen i Jönköpings län och Energimyndigheten.
Projektägare var länsstyrelsen och som referensgrupp i projektet har Klimatrådet i Jönköpings läns två fokusgrupper använts, fokusgrupperna Transporter och planering samt Förnybar energi, jord- och skogsbruk.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping