2018:30 Publik laddinfrastruktur i Jönköping län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
Publik laddinfrastruktur Jönköpings län framsida

En väl utbyggd laddinfrastruktur ger förutsättningar för ökad användning av laddbara bilar
inom länet. Länets geografiska förutsättningar gör behovet av en fungerande snabbladdningsinfrastruktur
viktig, inte bara för länets befolkning utan även för angränsande län.
Länet har en bra grund när det kommer till snabbladdningsstationer. Majoriteten av de
laddningsstationer som finns idag är strategiskt placerade i nära anslutning till större vägar.
För att flera laddkorridorer ska etableras behöver man fylla de hål som finns i laddinfrastrukturen.
Rekommenderade placeringar av publik laddinfrastruktur för snabbladdning i
länet bygger på analys av befintlig publik laddinfrastruktur och trafikflöden. I rapporten ges förslag på utvecklingsområden som gynnar hela länet. Kommunerna i länet har kommit olika långt i utbyggnaden av laddinfrastruktur. Det finns någon form av laddning i varje kommun men majoriteten är placerad i kommunernas centralort. För att gynna omställningen och tillgängligheten för laddbara bilar finns behov av laddmöjligheter även i kommunernas övriga tätorter.

Kontakt