2018:27 Fritidsfiske och fisketurism

Om publikationen

Löpnummer:
2018:27
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
218:27 Fritidsfiske och fisketurism

Andelen upplåtet vatten för fiske i Jönköpings län är stor. Totalt är cirka 87 procent, cirka 1100 kvadratkilometer av länets vattenyta upplåtet för fiske, inklusive Vättern.

Försäljningen av fiskekort har i länets sjöar ökat med nästan 50 procent sedan 2001. Samtidigt har fiskekortspriserna ökat med nästan 50 procent. Dock är det en stor variation i både priser och sålda kort bland länets sjöar. Sedan drygt tio år tillbaka finns möjligheten att köpa digitala fiskekort online eller via sms. Utvecklingen i länet har de senaste åren visat en tydligt positiv trend, både till antalet anslutna fiskevårdsområden och antalet sålda digitala fiskekort.

Årligen fritidsfiskar cirka 50 000 personer bosatta i Jönköpings län totalt 200 000 fiskedagar. Statistiken baseras dock på ett förhållandevis lågt antal svar, vilket gör att det finns en osäkerhet i vissa av de presenterade siffrorna. En stor andel av utövarna är män och det finns en stor åldersfördelning mellan utövarna. Främst sker fisket med spö där spinnfiske är den vanligaste metoden, följt av mete och vertikalfiske. Till största del bedrivs fisket efter rovfisk. Abborre är den vanligaste fångsten, följt av kräfta, gädda och gös. Vid hälften av fiskedagarna bedrivs catch and release och vid 14 procent av dagarna återutsätts all fångst. Fisket sker mestadels från båt och sannolikt sker fisket av boende personer i länet mestadels i närheten av hemmet.

Den ”typiske” utländska fiskande turisten i riksområde ”Småland med öarna” kommer endera från Tyskland eller Danmark. Resesällskapet består till största delen av två eller fler personer, men oftast inte av barn, och de är oftast återkommande besökare till Sverige. De bor allra helst i stuga och ägnar sig, utöver fisket, gärna åt andra naturbaserade aktiviteter och naturturism. I stor grad är besökarna bilburna, både vid ankomst till och inom Sverige.

Det ska dock sägas att den nischade fisketuristen, med fiske som huvudsaklig reseanledning, kan se annorlunda ut med andra krav och annat ursprung. Genom intervjuer med fisketurismföretag i Jönköpings län framkom det att framförallt gös, gädda och abborre var eftertraktade arter för fisketurister men även lax, öring och röding röner intresse för fisketurister som besöker Vättern. Gästerna kommer framförallt från den tysktalande marknaden, men även besökare från Danmark, och vissa länder i Östeuropa förekommer i hög grad. Genom att veta mer om turisterna kan marknadsföring och erbjudanden/service anpassas för att tillgodose gästernas behov.

Diskussion och slutsatser grundat på den information som framkommit i arbetet med rapporten återfinns i sista kapitlet.

Kontakt