2018:22 Statistik över män och kvinnor i landets älgförvaltningsgrupper 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Framsida Statistik över män och kvinnor i landets älgförvaltningsgrupper 2018

Syftet med undersökningen var att undersöka hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut hos ledamöterna i landets älgförvaltningsgrupper. Dels inom jägarintresset, dels inom markägarintresset.

I varje älgförvaltningsgrupp sitter sex ledamöter, vilket totalt ger 816 platser varav tre var vakanta. Av återstående 813 platser var 42 besatta av kvinnor medan resterande 771 var män. Det är alltså totalt sett 5 % kvinnor.

Antalet kvinnor är 42 jämfört med 771 män och resultatet visar att

kvinnor är kraftigt underrepresenterade i landets älgförvaltningsgrupper.

Ett annat resultat är att det i stora drag ser likadant ut i hela landet. En majoritet av de kvinnliga ledamöterna fanns i Mellansverige.

Vad är anledningen till den låga andelen kvinnor inom älgförvaltingsgrupperna?

En delförklaring är att det finns betydligt färre kvinnliga jägare, och även färre kvinnliga markägare. Av Sveriges 330 000 privata markägarna är 38 % kvinnor, cirka 125 000.

På jägarsidan är siffran cirka 6 % av 300 000, alltså 18 000.

Kontakt