2018:16 Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
2018:16 Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2018

På uppdrag av regeringen analyserar Länsstyrelsen årligen utvecklingen på bostadsmarknaden i länet enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den regionala analysen handlar i första hand om hur bostadsmarknaden sett ut under föregående år, 2017.

Den statistik som redovisas är hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) och från den enkätundersökning (BME) om bostadsmarknaden i Sveriges kommuner som Boverket genomför varje år i samverkan med länsstyrelserna.

Länsstyrelsen har i årets analys valt att titta särskilt på segregation och hur situationen ser ut i länet. Segregation har alltid varit en aktuell fråga, men vi väljer att uppmärksamma det nu i och med den nyinrättade Delegationen mot segregation. Syftet är att förmedla kunskap om segregation, dess grunder och effekter vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med frågan strategiskt i det övergripande bostadsförsörjningsarbetet och i den fysiska planeringen.

Kontakt