Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2018:15 Inventering av sandödla

Om publikationen

Löpnummer:
2018:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
2018:15 Inventering av sandödla

Mellan åren 2003 och 2005 genomfördes ett antal sandödleinventeringar i Jönköpings län. Dessutom gjordes en mindre inventering år 2008. Resultaten finns sammanställda i rapporter.

Under år 2014 gjordes en upprepning av inventeringarna på 22 av de tidigare inventerade lokalerna samt en nyinventering på två lokaler. På åtta av dessa 24 lokaler har det genomförts åtgärder i syfte att gynna sandödlan. Resultatet av inventeringen sammanställs i föreliggande rapport.

Kontakt