2018:14 Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag om översyn av samhällsorientering för nyanlända

Om publikationen

Löpnummer: 2018:14

Diarienummer: 851-1645-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 75

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2018:14

Länsstyrelserna har arbetat med frågor relaterade till samhällsorientering och samhällsinformation för nyanlända och asylsökande genom regeringsuppdrag att kartlägga samhällsinformation 2009.

Detta via uppföljnings- och samverkansuppdrag från och med införandet av samhällsorientering 2010 och 2016 även med samhällsinformation för asylsökande genom uppdraget att samordna tidiga insatser under asyltiden.

Parallellt med dessa uppdrag har länsstyrelserna arbetat med nationella verktyg och utvecklingsprojekt för att stödja arbetet med samhällsorientering genom informationsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och utbildningsplattformen MILSA.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping