2018:11 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
140
Publikationstyp:
Rapport
2018:11 Elfiskeundersökningar

Under perioden 10 juli till 8 augusti 2017 genomfördes elfiskeundersökningar på 67 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. I anslutning till inledningen av elfisket regnade det en del vilket medförde att det var relativt normala flöden vid lokalerna i länets västra delar.

Mellan den 10-25 juli var nederbördsmängden liten vilket medförde låga flöden i länets östra delar där enskilda lokaler hade ett mycket låga flöden. Sammantaget var flödesförhållandet och temperaturer sådana att elfisket kunde genomföras utan problem då låga flöden rent tekniskt underlättar undersökningarna.

Kontakt