2018:10 Tillsynsvägledningsplan 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
2018:10

Av miljötillsynsförordningen framgår att länsstyrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Genom tillsynsvägledning ska förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna förbättras. Arbetet med tillsynsvägledning bör ske genom regional miljösamverkan.

Den här tillsynsvägledningsplanen tydliggör de tillsynsvägledande aktiviteter som Länsstyrelsen planerar för under åren 2018-2020. Planen utgår från Länsstyrelsens nuvarande resurser för tillsynsvägledning med fokus på år 2018. Aktivitetsplanen kommer därför att revideras årligen.

Kontakt