2018:08 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer: 2018:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

2018:08

Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en
uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten.

Föreliggande behovsutredning
omfattar tillsyn också inom följande områden:

  • Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
    kemikalieolyckor (Seveso)
  • Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Behovsutredningen bygger på en nationell modell framarbetad av Miljösamverkan Sverige.

Kontakt