2018:07 Redovisning av åtgärdsuppföljning

Om publikationen

Löpnummer:
2018:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

I 2017 års uppföljning av Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen och klimatanpassning har kommuner, Länsstyrelsen och övriga aktörer bedömt genomförandet för de åtgärder som de medverkar i. Enligt den samlade bedömningen har nästan hälften av åtgärderna inom åtgärdsprogrammen genomförts eller kommit mer än halvvägs.

Störst andel åtgärder (17 procent) har genomförts i det åtgärdsprogram som varit igång i tre år, minskad klimatpåverkan. Flera åtgärder har påbörjats, men det krävs mer arbete för att få igång kvarstående åtgärder. Inom Hälsans miljömål, som började gälla år 2016 och kopplar till exempelvis kemikalieanvändning och samhällsplanering, är åtta procent av åtgärderna genomförda. Uppföljningen visar att 96 procent av åtgärderna har påbörjats eller kommit längre. Trots att åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål endast gällt i ett år har redan 14 procent av åtgärderna genomförts och flera åtgärder har påbörjats eller kommit mer än halvvägs.

För åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat, som reviderades år 2017, ses det samlade resultatet som gott. Av åtgärderna har 24 procent genomförts och totalt 98 procent av åtgärderna har påbörjats eller kommit längre. 

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping