2018:06 Bottenfauna i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 144

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 55 lokaler i rinnande vatten inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde.

En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts.

Kontakt