2018:05 Ensamkommande Barn som försvinner

Om publikationen

Löpnummer:
2018:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Startbild Ensamkommande barn som försvinner

Ensamkommande pojkar och flickor som försvinner ur myndigheternas mottagningsarbete löper stor risk att exploateras. De hamnar helt utanför samhällets skyddsnät och lever en mycket osäker tillvaro. Barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer. Det är en utmaning som vi måste lösa tillsammans. För att öka skyddet runt de ensamkommande behöver vi som möter barnen i våra verksamheter öka kompetensen och bättre samordna våra insatser. Ingen enskild myndighet eller organisation kan skydda barnen på egen hand. För att främja en länsgemensam samverkan och ökad kompetens på området gav Jönköpings läns integrationsråd fokusgruppen för ensamkommande barn i uppdrag att bilda ett nätverk med relevanta aktörer. Syftet var att undersöka vad som behöver göras i länet för att få till mer samordnade och effektiva insatser i det förebyggande arbetet, och hur aktörer behöver samagera när ett barn har konstaterats försvunnen. Konkreta arbetssätt, verktyg och checklistor har tagits fram och finns samlade i detta verksamhetsstöd. Dokumentet kan fungera som ett stöd i kommunal verksamhet, men i valda delar även användas av alla som arbetar med ensamkommande barn och unga. Skriften ska ses som ett levande dokument som revideras vid behov.


Kontakt