2018:04 Minnen vid vatten: Inventering av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua år 2017 – Nissans biflöden

Om publikationen

Löpnummer:
2018:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 9425
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
365
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten Minnen vid vatten- är en redovisning och utvärdering av resultatet från inventeringsarbetet av vattendragens kulturmiljöer utmed Nissans biflöden i Jönköpings län inom projekten Kultur Aqua, Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Rapport publicerad 2018

Kontakt