Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

På tal om kvinnor och män 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Framsida På tal om kvinnor och män 2017

Statistiken utgår, liksom jämställdhetspolitiken, från de juridiska könen kvinna och man. Den är ett viktigt verktyg för alla som arbetar inom områden som berör människor. Idag har de formella hindren för jämställdhet undanröjts, men fortfarande kvarstår strukturer som leder till att kvinnor och män har olika förutsättningar på många områden.

För att förändra det behöver vi kunskap. Det kan vara ett första steg på vägen mot ett samhälle där stereotypa föreställningar om kön inte begränsar människors liv.

Kontakt