2017:38 Samlad åtgärdsplan för vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2017:38
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Höga mål för vatten, många problem och begränsade resurser gör att behovet av en strategi för vattenarbetet är stort. För att resurserna ska kunna fördelas på bästa sätt behöver vi inte bara definiera vilka åtgärder som ger mest nytta till lägst kostnad utan också väga olika mål och prioriteringar mot varandra.

En samlad åtgärdsplan för vatten är en viktig del i en sådan strategi och gör det möjligt att tydliggöra och kommunicera Länsstyrelsens prioriteringar
och avvägningar för åtgärdsarbete i vatten. Målet är att få till ett ändamålsenligt åtgärdsarbete med hög kostnadseffektivitet. Samlad åtgärdsplan för Vatten är en grunden för Länsstyrelsens genomförande av åtgärd 5 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

 

 

Kontakt