2017:35 Kommunicera miljömål. En handbok i strategiskt kommunikation för miljömålsarbetet

Om publikationen

Löpnummer:
2017:35
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen – miljömålen i dagligt tal – bygger till stor del på dialog, samverkan och samförstånd. I sådana arbetsprocesser behöver den som leder processerna kunna kommunicera väl. Det gäller att göra visioner tydliga och begripliga, det gäller att skapa engagemang och samförstånd och det gäller att formulera mål, riktlinjer och strategier.

Inom länsstyrelsernas samverkansorgan RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet) har vi länge talat om behovet av att stödja miljömålssamordnare och andra involverade med en kommunikationsutbildning. Behovet har också påtalats vid många av de nationella sammankomsterna för miljömålssamordnare och andra berörda. Våren 2013 hölls därför den första kursen i miljökommunikation i RUS regi.

Som kursledare anlitades Fredrik Holm, tidigare klimat‐ och miljöstrateg vid Länsstyrelsen Värmland samt ledamot av RUS arbetsgrupp men numera egen företagare. Jens Mattsson, informatör vid Länsstyrelsen i Jönköpings län samt informatör i RUS arbetsgrupp, bistod som organisatör, bollplank och föreläsare.

I uppdraget ingick också att dokumentera kursen, vilket nu resulterat i denna handbok. Arbetet med handboken har skett i samarbete med RUS arbetsgrupp.

I RUS hoppas vi nu att denna handbok ska tjäna som stöd och inspiration för miljömålssamordnare och andra berörda, och tar gärna emot synpunkter på hur den kan förbättras och utvecklas till kommande upplagor.

Magnus Eriksson
verksamhetsledare, RUS

Kontakt