2017:33 Nätprovfiske i Vidöstern 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:33
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1101-9425
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Vidöstern är utpekad som regionalt värdefullt vatten för natur och som nationellt särskilt värdefullt vatten för fiske (2006). Syftet med provfisket 2016 var regional miljöövervakning och statusbedömning för vattenförvaltningen.

Provfisket ska också ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens fortsatta arbete med fiskevården.

Provfisket har finansierats av Vidösterns fiskevårdsområde samt Länsstyrelsen i Kronobergs och Jönköpings län. Provfisket genomfördes med 56 bottensatta nät och tolv pelagiska nät under fyra nätter mellan den 22 och 26 augusti 2016.

Provfisket utfördes enligt standardiserad metodik för provfiske med översiktsnät (SIS, 2015). Provfisket utfördes av personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län där medlemmar ur Vidösterns fiskevårdsområde bistod med hjälp i samband med fältarbetet.

Kontakt