2017:28 Processledning - dokumentation från RUS och LEKS processledarutbildningar

Om publikationen

Löpnummer:
2017:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Processledning är ett värdefullt redskap för att genomföra de uppdrag som länsstyrelserna har inom energi och klimat respektive miljömål. Denna rapport är en dokumentation från de två processledarutbildningar som LEKS och RUS genomförde 2015 och som sedan upprepades 2017.

LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, arbetar för att stödja länsstyrelsernas arbete med att genomföra energiomställningen och att begränsa klimatpåverkan i länen.

LEKS bildades 1 juli 2013 som en följd av pilotlänssatsningen för grön utveckling. LEKS syftar till att lyfta länsstyrelsernas energioch klimatstrategiska arbete inom områden såsom miljöprövning, miljötillsyn, fysisk planering, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling och övergripande styrning och samverkan.

Kontakt